One thought on “MARDI 26 MAI 2020

  1. Arahaba tompoko. te hahazo fanampiny izahay satria misy namanay manontany toy izao :” NAHENO AHO ANDROANY FA NISY TOLO-KEVITRA MAHAKASIKA NY FIATREHANA NY ARA TOEKARENA SY ARA-TSOSIALY AORIAN’NY CORONA NATOLOTRY NY DEPUTE KA NOLAVIN’NY GOVERNEMANTA,MINO AHO FA MBA EFA ANY ANATIN’ITY ANTONTAN-KEVITRA ITY NY MAHAKASIKA NY TANORA KA NY MANOHANA AZY NO EZAHANA FA RAHA TSIA DIA ALEO HANAOVANA ADY SISIKA MBA HIZAHANA SY HAMPIDIRINA NY HETAHETA.”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *